Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 / 6

10,950 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 6 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 / 8

12,940 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 /2

8,780 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 2 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS- 4000 / 4

10,010 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 4 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS-5200

Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – Графички