FS – 4000 / 6

10,810 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 6 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

FS – 4000 / 8

11,170 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

FS – 4000 /2

8,260 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 2 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

FS- 4000 / 4

9,840 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 4 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

FS-5200

Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – Графички