DB – 8000R

640 ден
Релејна база за конвенционални детектори

DB-8000

210 ден
Стандардна база за конвенционални датектори

FD-8020

740 ден
Конвенционален детектор за кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина

FD-8030

750 ден
Конвенционален димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен

FD-8040

1,860 ден
Конвенционален IR детектор на пламен – Овозможува детекција на пожар преку детекција на IR светлина – Работен напон: 12-30 VDC

FD-8060

940 ден
Конвенционален комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање