Конвенционален IR детектор на пламен FD-8040

1,860 ден
Конвенционален IR детектор на пламен – Овозможува детекција на пожар преку детекција на IR светлина – Работен напон: 12-30 VDC

Конвенционален детектор за кревање на температура и топлина FD-8020

680 ден
Конвенционален детектор за кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина

Конвенционален димно-оптички детектор FD-8030

730 ден
Конвенционален димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен

Конвенционален комбиниран детектор FD-8060

920 ден
Конвенционален комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање