Showing all 7 results

Проширувачки модул FD – 4201/2

Проширувачки модул за FS4000 – 2 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

Проширувачки модул FS-5201

Проширувачки модул за FS5200 – FS-5201 – 8 х Алармни Линии за пожар

Проширувачки модул FS-5203

Проширувачки модул за FS5200 – 8 х Релејни Излези за пожар

Проширувачки модул за FS4000 FD – 4201/4

Проширувачки модул за FS4000 – 4 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

Проширувачки модул за FS4000 FD – 7201/6

Проширувачки модул за FS4000 – 6 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

Проширувачки модул за FS4000 FD – 7201/8

Проширувачки модул за FS4000 – 8 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

Проширувачки модул за FS5200

Проширувачки модул за FS5200 – 8 х Алармни Линии за пожар – 1 х Програмабилен излез