Showing 1–12 of 22 results

Конвенционален IR детектор на пламен FD-8040

1,860 ден
Конвенционален IR детектор на пламен – Овозможува детекција на пожар преку детекција на IR светлина – Работен напон: 12-30 VDC

Конвенционален детектор за кревање на температура и топлина FD-8020

680 ден
Конвенционален детектор за кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина

Конвенционален димно-оптички детектор FD-8030

730 ден
Конвенционален димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен

Конвенционален комбиниран детектор FD-8060

920 ден
Конвенционален комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 / 6

10,950 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 6 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 / 8

12,940 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS – 4000 /2

8,780 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 2 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS- 4000 / 4

10,010 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 4 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2

Конвенционална Против Пожарна Централа FS-5200

Конвенционална Против Пожарна Централа – 8 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – Графички