Showing 1–12 of 21 results

8204CS

1,060 ден
Внатрешна против пожарна сирена – 90dB,24V

DB – 8000R

640 ден
Релејна база за конвенционални детектори

DB-8000

210 ден
Стандардна база за конвенционални датектори

FD – 4201/2

Проширувачки модул за FS4000 – 2 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

FD – 4201/4

Проширувачки модул за FS4000 – 4 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

FD – 7201/6

Проширувачки модул за FS4000 – 6 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

FD – 7201/8

Проширувачки модул за FS4000 – 8 х Релејни излези за пожар – Интерфејс: RS-485

FD-8020

740 ден
Конвенционален детектор за кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина

FD-8030

750 ден
Конвенционален димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен

FD-8040

1,860 ден
Конвенционален IR детектор на пламен – Овозможува детекција на пожар преку детекција на IR светлина – Работен напон: 12-30 VDC

FD-8060

940 ден
Конвенционален комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање

FS – 4000 / 6

10,810 ден
Конвенционална Против Пожарна Централа – 6 х Сигнални јамки – Максимален број на уреди на една линија: 32 – 2