Адресабилна сирена за звучна индикација FD – 7204D

Адресабилна сирена за звучна и лед индикација за противпожарни системи IFS7000 – Компатибилен со барањата на Европските стандарди: EN54-3 –