DB – 7100A

Стандардна база за детектори FD7120 за кревање на температура и топлина

DB-7100

250 ден
Стандардна база за детектори од серија 7100

FD-7110

Адресабилен температурен детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на фиксна висока температура – Работен напон: 15-30 VDC –

FD-7120

1,590 ден
Адресабилен детектор на кревање на температура и топлина Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина –

FD-7130

1,690 ден
Адресабилен димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен

FD-7160

2,030 ден
Адресабилен комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање