Адресабилен детектор на кревање на температура FD-7120

Адресабилен детектор на кревање на температура и топлина Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање на температура и топлина –

Адресабилен димно-оптички детектор FD-7130

Адресабилен димно-оптички детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на одредена висока концетрација на чад во просторот – Работен

Адресабилен комбиниран детектор FD-7160

Адресабилен комбиниран димно-оптички детектор и детектор на кревање на температура и топлина – Овозможува детекција на пожар преку нагло кревање

Адресабилен температурен детектор FD-7110

Адресабилен температурен детектор – Овозможува детекција на пожар преку достигнување на фиксна висока температура – Работен напон: 15-30 VDC –

Стандардна база за детектори FD7120 DB – 7100A

Стандардна база за детектори FD7120 за кревање на температура и топлина