Showing all 2 results

Адаптер со помошно напојување FD-7201S

Адаптер со помошно напојување – Дизајниран за поврзување на конвенционална линија на детектори (до 32 противпожарни детектори) на адресабилна централа

Влезно-Излезен уред FD-7203

Влезно-Излезен уред е дизајниран да прави и праќа електричен сигнал до уреди (контролирање на врати,врати на лифтови, вентилатори итн) во