Showing all 4 results

Audio Domofon ADO500

Аналоген аудио домофон ADO500 – Комуникација и поврзување преку декодер со 2 жици. – Поддржува отклучување преку внатрешна единица, шифра,

PST-ADD04

Аналоген аудио декодер – 4 канален аудио декодер. – Можност за поврзување до 4 внатрешни единици. – Пренос на сигнал

PST-ADI02

Аналогна внатрешна единица – Поддржува зборување и отклучување преку истата. – Поврзување преку 2 жици. – Пластична обвивка.

PST-ADI22

Аналогна внатрешна единица – Поддржува зборување и отклучување преку истата. – Поврзување преку 2 жици. – Пластична обвивка.