Showing all 5 results

HIKVISION DS-PHA20-P

8,360 ден
Hikvision DS-PHA20-P 4 Зони жичени на централа и проширлива до 20 жичени/безжични, 2 излези на централа и проширлива до 20

HIKVISION DS-PHA20-W2P

8,800 ден
Hikvision DS-PHA20-W2P 4 Зони жичени на централа и проширлива до 20 жичени/безжични, 2 излези на централа и проширлива до 20

HIKVISION DS-PHA64-M (DS-PHA64 + DS-PMA-D адаптер за напојување + метална кутија)

11,230 ден
Hikvision DS-PHA64-M (DS-PHA64 DS-PMA-D адаптер за напојување метална кутија) 8 Зони жичени на централа и проширлива до 64 жичени/безжични, 4

HIKVISION DS-PHA64-P2

9,230 ден
Hikvision DS-PHA64-P2 8 Зони жичени на централа и проширлива до 64 жичени/безжични, 4 излези на централа и проширлива до 64

HIKVISION DS-PHA64-W4B плоча централа

8,730 ден
Hikvision DS-PHA64-W4B – 8 Зони жичени на централа и проширлива до 64 жичени/безжични – 4 излези на централа и проширлива